Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jeżowe Podgórze błąka się pies.

 
Poniżej zamieszczamy fotografie psa.

 

 

Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 113.