15 września miało miejsce uroczyste przekazanie inwestycji o ogromnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Jeżowe, jakim była przebudowa drogi gminnej "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe. To wyjątkowe wydarzenie zostało uświetnione obecnością Wiceministra Infrastruktury, Pana Rafała Webera, który przyczynił się do pomyślnego zrealizowania tego przedsięwzięcia.

W gronie zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Starosty Powiatu Niżańskiego, Pana Roberta Bednarza. W spotkaniu udział wzięli również Zastępca Wójta Michał Wasyliszyn, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. NNMP w Jeżowem oraz radni gminy Jeżowe, których obecność jednoznacznie akcentowała znaczenie tej inwestycji.

 

Podczas spotkania, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podkreślił wspólny wysiłek, który był niezbędny do owocnego zrealizowania tego zadania. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, udało się zrealizować przedsięwzięcie, które stanowi kluczowy element rozwoju nie tylko samej miejscowości Jeżowe, ale również całej Gminy. Ta przebudowa drogi była niezwykle potrzebna, poprawiając komunikację i zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom. Dzięki tej inwestycji nasza gmina staje się bardziej rozwinięta i przyjazna, a nowa droga stanowi doskonały symbol postępu.

 

Tego dnia zaprezentowano jedne z wielu inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnim czasie w naszej gminie przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki którym znacznie poprawił się  stan dróg w naszej gminie. Z wyjątkową wdzięcznością składamy podziękowania Panu Wiceministrowi Rafałowi Weberowi za swoją życzliwość, nieocenioną pomoc i wsparcie. To doskonały przykład siły współpracy, która może przyczynić się do rozwoju naszego regionu.