Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zakończono inwestycję, która przyniesie znaczną poprawę infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w gminie Jeżowe.

15 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w Jeżowem Podgórzu”, w którym udział wzięli przedstawiciele władz i samorządu Gminy Jeżowe wraz z sołtysem Józefem Głuszakiem oraz inspektorem nadzoru Stanisławem Siekiem. Wykonawcą inwestycji była firma - Usługi Brukarskie Patryk Ożga.

W ramach zadania przeprowadzono szereg prac związanych z infrastrukturą terenu, wykonując m.in. drogę dojazdową z kostki brukowej, chodnik, plac utwardzony, palisadę betonową oraz prace wykończeniowe polegające na ułożeniu siatki plastikowej przeciw kretom, humusowania z obsianiem trawy, ułożenia agrowłókniny, kory, jak również nasadzenia drzew i krzewów. Zamontowane zostały także dodatkowe urządzenia towarzyszące mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności terenu. Wszystkie prace zostały przeprowadzone z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi standardami.

Projekt zrealizowany został w ramach wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, funduszu sołeckiego Jeżowe Podgórze oraz środków z budżetu Gminy Jeżowe.
Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 201 558,54 zł, z czego 67 251,00 zł stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.