Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, obejmująca obszar całej Polski, stanowi pionierskie narzędzie, które nie tylko dostarcza informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń, lecz również umożliwia aktywne zaangażowanie społeczności w proces dbania o bezpieczeństwo. Poprzez wskazywanie miejsc wymagających szczególnej uwagi lokalnych służb, użytkownicy stają się istotnym elementem tworzenia bezpiecznej przestrzeni.

Jak funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń?

Interaktywna mapa umożliwia mieszkańcom anonimowe zgłaszanie różnorodnych sytuacji uznawanych za zagrożenia dla bezpieczeństwa w danym regionie. Najczęstsze zgłoszenia obejmują kwestie takie jak nieprawidłowe parkowanie, przekroczenie prędkości czy problemy z infrastrukturą drogową.

Wszelkie przypadki aktów wandalizmu, problemy z infrastrukturą drogową czy obecność bezpańskich psów mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio poprzez mapę zagrożeń. Po weryfikacji tych informacji, policja może skoordynować działania w celu poprawy bezpieczeństwa w danym obszarze. Dzięki temu narzędziu, każdy zainteresowany może aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania bezpiecznej przestrzeni.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest zarówno w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”, jak i na stronie: www.policja.pl.

Bezpośredni link: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html.