Gmina Jeżowe informuje, że w związku z robotami drogowymi w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe”, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym od Samorządowej Szkoły Muzycznej do drogi wojewódzkiej Nr 878.

 

W ramach prac zaplanowano wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni, przebudowę zjazdów, przebudowę i budowę chodnika, budowę zatok postojowych, przebudowę odwodnienia w postaci rowów lub kanalizacji deszczowej do odbiorników, przebudowę przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia.

Przewidywany termin zakończenia robót drogowych został ustalony na sierpień 2024 r.

Za utrudnienia przepraszamy.