31 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Jeżowe, Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe III w miejscowości Jeżowe, Gmina Jeżowe”. 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Płeszka. Zakres zadania obejmuje kompleksowe zaprojektowanie drogi publicznej w miejscowości Jeżowe, na obszarze zaznaczonym na mapie poglądowej. Całkowita wartość zadania wyniesie 258 300,00 zł.