Wójt Gminy Jeżowe informuję o wpłynięciu do Urzędu Gminy  Jeżowe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20 marca 2024 r.

Cel zgromadzenia: Protest przeciwko wprowadzeniu „Zielonego ładu” i niekontrolowanemu wpływowi produktów zbożowych spoza Unii Europejskiej co jest przyczyną destabilizacji rynku zbóż mający wpływ na sytuację ekonomiczną rolników.

 

Data i godzina rozpoczęcia zgromadzenia:  20 marca 2024 godz. 8:00
Przewidywany czas trwania zgromadzenia  10 godzin.

Miejsce zgromadzenia:  droga wojewódzka przy węźle „Jeżowe”

Blokowana droga wojewódzka nr 861 oraz wjazdy i zjazdy   drogi S-19.