Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego – resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Na realizację zadania Gmina Jeżowe otrzymała kwotę w wysokości 88 788,96  zł. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.


Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów mieszkających wspólnie i sprawujących całodobową opiekę nad osobą niesamodzielną. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie i sfinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn.zm).