Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak w dniu 12.03.2024 r. zawarł Porozumienie Międzygminne o współpracy jednostek samorządu terytorialnego w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+.

 

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, wszyscy potrzebujemy lepszych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, efektywnego transportu publicznego i współdzielonego. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą także plan wdrożenia. Realizacja Planu ma na celu wypracowanie spójnej koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.