Tradycyjnie, od 1992 roku w naszej gminie obchodzone są jubileusze małżeńskie. Tegoroczne obchody, przypadające na dzień 19 marca 2024 roku były wyjątkowym wydarzeniem uświetniającym długoletni staż małżeński Jubilatów. Wówczas Złote Gody, pięćdziesięciolecie małżeństwa w gminie Jeżowe świętowało 40 par.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jeżowem, gdzie mszę świętą w intencji małżeństw obchodzących jubileusz celebrował proboszcz tutejszej parafii, ks. Jan Kardaś. Po zakończeniu nabożeństwa, Jubilaci zostali uroczyście przywitani w Domu Weselnym „Magnat”, gdzie w imieniu władz samorządowych, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wyraził swoje serdeczne gratulacje i życzenia Jubilatom, podkreślając rolę, jaką odgrywają w budowaniu społeczności.

Następnie Jubilaci, z rąk Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe Mariana Koca, Starosty Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza, Zastępcy Wójta Gminy Jeżowe Michała Wasyliszyna oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzaty Bolka otrzymali kwiaty, legitymacje i ordery przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za długoletnie pożycie małżeńskie. Radość obecna na twarzach Jubilatów była niewątpliwie niesamowita, ale jeszcze bardziej poruszające było doświadczenie wspólnoty, jakie odzwierciedlało się w ich otoczeniu.

W wydarzeniu uczestniczyli także duchowni (ks. proboszcz Jan Kardaś, ks. wikariusz Marek Krawczyk, ks. proboszcz Janusz Depciuch, ks. proboszcz Bartosz Rachwał), Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem - Zbigniew Bednarz, Ambasador Zdrowego Stylu Życia – Marek Pilch (Stowarzyszenie MANKO Głos Seniora Kraków), radni gminni oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

Całość uroczystości uświetniły występy Kapeli Ludowej Jeżowianie oraz podopieczni Dziennego Domu Pomocy w Jeżowem. Seniorzy, obok zaszczytnego jubileuszu otrzymali także Ogólnopolskie Karty Seniora, uprawniające do licznych zniżek i udogodnień.

Na zakończenie Wójt Gminy, Marek Stępak podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia tej uroczystości. Uroczystość zorganizowali: Marek Błądek - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Zbigniew Bednarz - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem.

Niestety, z przyczyn niezależnych, nie wszyscy Jubilaci Złotych Godów mogli uczestniczyć w spotkaniu. Wójt Gminy Jeżowe osobiście udał się z wizytą do pozostałych małżeństw, którzy nie mogli być obecni, aby złożyć gratulacje, wręczyć ordery oraz przekazać najlepsze życzenia na kolejne lata życia razem. Nie zabrakło uśmiechów i atmosfery pełnej życzliwości.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia oraz miłości na kolejne, wspólne lata, pełne radości i wzajemnego wsparcia. Niech ta piękna tradycja kontynuuje się przez wiele kolejnych lat, budując silną i jednolitą społeczność gminy Jeżowe.