W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczących planów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej informujemy, że w chwili obecnej prowadzone są prace nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji.


Zakresem opracowania objęte zostały następujące obszary gminy, tj. Jeżowe Zagościniec, Jeżowe Podgórze, ul. ks. L. Bielawskiego, Jeżowe Centrum, Cholewiana Góra, ul. ks. Mariana Dula, Groble, ul. Słoneczna, Jeżowe Kameralne, Groble, ul. Wesoła, Jeżowe Kowale – Kameralne, Jeżowe Kowale – zalew, Jeżowe Podborczyny, Jeżowe Kowale, Jata, Sójkowa (wzdłuż DP Nr 1086R), Jeżowe Kameralne (wzdłuż DW Nr 861), Cholewiana Góra, ul. Dudziki.


Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 485 837,70 zł. Część dokumentacji będzie gotowa na przełomie czerwca, natomiast bardziej wymagająca część opracowania najpóźniej do września br.


Poniżej mapy poglądowe!