Od dłuższego czasu priorytetem jest rozbudowa oferty medycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżowem. Obecnie trwają prace nad adaptacją pomieszczeń w celu utworzenia Przychodni Specjalistycznej. Dwa lata temu podjęto rozmowę z Dyrekcją Szpitala w Nisku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym. Wnioski o rozszerzenie oferty o specjalistów 𝐳 𝐠𝐢𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢, 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢, 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢 𝐢 𝐨𝐫𝐭𝐨𝐩𝐞𝐝𝐢𝐢 zostały złożone do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor szpitala zapewnił o pozyskaniu środków finansowych na ten cel jeszcze w bieżącym roku.


Planowane konkursy ofert w 2024 roku potwierdzają kontynuację działań w kierunku rozbudowy oferty medycznej ośrodka. Inicjatywa wymagała zakupu specjalistycznego sprzętu, który został zrealizowany przez Samorząd w roku 2023, gdzie zakupiono nowoczesną aparaturę USG o wartości 300 000,00 zł. Ponadto, do użytku zostało oddane bezpłatnie wyposażone pomieszczenie z zapleczem dla ratowników medycznych, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do karetki Pogotowia Ratunkowego przez całą dobę oraz skrócenie czasu reakcji. Dzięki współpracy z instytucjami podejmowane działania wkrótce przyniosą wzrost dostępności wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla każdego mieszkańca naszej gminy.