W dniu 19 marca 2024 r. oprócz jubileuszy małżeńskich, odbyła się również uroczysta inauguracja programu 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐣𝐚𝐳𝐧𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐨𝐦 - Ogólnopolska Karta Seniora, zainicjowanego przez Wójta Gminy Jeżowe, Pana Marka Stępaka. Podczas uroczystości Ambasador Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora, Pan Marek Pilch, przekazał Wójtowi Gminy Jeżowe, Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom. Program ten stanowi innowacyjną i nowoczesną politykę senioralną, kładącą nacisk na troskę o interesy gminy oraz jej najstarszych mieszkańców, poprzez wsłuchiwanie się w ich potrzeby i promowanie lokalnych przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu programowi, mieszkańcy Gminy Jeżowe w wieku 60+ mogą otrzymać bezpłatnie Kartę Seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem, uprawniającą ich do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, takich jak sanatoria, przychodnie, gabinety rehabilitacyjne, sklepy wielobranżowe czy instytucje kultury.


Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej: www.oks.glosseniora.pl.

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA to inicjatywa aktywizacji seniorów w wieku 60+, umożliwiająca im korzystanie z promocji oferowanych przez ponad 3500 firm na terenie całego kraju, będących Partnerami Stowarzyszenia MANKO – Głosu Seniora. Obecnie, liczba posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora przekroczyła 580 000, w tym blisko 100 w gminie Jeżowe.Wójt Gminy Jeżowe serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do odbioru Ogólnopolskiej Karty Seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem biuro nr 17-18, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.