Dzisiaj z powodu awarii wodociągu w Kowalach, trwa przerwa w dostawie wody. Przewidywane usunięcie usterki i wznowienie dostarczania wody o godz. 16.00

Za utrudnienia przepraszamy

Wczoraj Komisja Przetargowa otwarła oferty w przetargu na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe. Zakres przetargu obejmuje dobudowę napowietrznych linii oświetlenia ulicznego, montaż słupów, lamp ulicznych i opomiarowania w miejscowościach: Nowy Nart, Kowale, Groble, Sibigi i Jeżowe.

W sąsiedztwie remizy OSP w Jacie, stadionu sportowego w Sójkowej i szkoły w Kameralnem powstają zatoki postojowe i utwardzone parkingi.

Sukcesem zakończyła sie aplikacja Gminy Jeżowe do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia  działanie 3.1 Rozwój OZE. Wniosek Gminy Jeżowe na montaż instalacji Odnawialnych Żródeł Energii na obiektach użyteczności publicznej został wysoko oceniony i gmina otrzyma ponad 735 tys. zł. dofinansowania do montażu tych instalacji na 14 publicznych obiektach.

W najmniejszym i najmłodszym sołectwie w gminie, utworzonym w 2011 roku, powstały dwie nowe drogi gminne. Jedna o długości 81metrów w Zaborczynach I i jedna o długości 195 metrów w Zaborczynach II.