Szanowni Państwo !

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych, tj. drzewach i krzewach owocowych) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji, bez udziału komisji gminnej szacującej szkody.

W czerwcu br. jubileusze 70- i 100- lecia istnienia parafii świętowali mieszkańcy Cholewianej Góry i Nowego Nartu.

Dnia 10 czerwca br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. Cholewiana Góra wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”