Trwa długo wyczekiwany remont drogi krajowej nr 19 Jeżowe- Kamień.  Odcinek o długości blisko 2 km zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Zyska całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną i asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.

W dniu 5 września 2017r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zakupił samochód OPEL VIVARO dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywdach. Samochód jest pojazdem 9-miejscowym z roku 2015, z niskim przebiegiem 73 000 km. Koszt zakupu samochodu 87000,00zł. Opel VIVARO zastąpił 23 letni samochód marki Volkswagen 2.0 T-4, zakupiony w 2009 roku.

Prezentujemy ciekawą statystykę opracowaną na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, dotyczącą porównania liczby urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2016 z danymi urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2017, jak też liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy, z których wynikają trendy demograficzne odnotowane już rok temu.

Gmina Jeżowe jest w trakcie realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe” (w okresie 1.02 2017 do 30.06.2018) Ten projekt jest realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projektem są objęte dwie szkoły w naszej gminie: ZS w Jacie i PSP w Groblach. W ramach projektu zaplanowano darmowe zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli, zakupy sprzętu technicznego i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które w założeniu projektu mają przyczynić się do poprawy wyników w nauce i dać szansę na rozwijanie zainteresowań uczniów.