Urząd Gminy Jeżowe przypomina, że do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem czynny będzie od godz. 10.30 do godz. 15.30.

XXIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 24.01.2020 (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Jeżowe uchwałą nr XXII/148/19 z dnia 17 grudnia 2019,  z dniem 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania oraz wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega również wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości.