Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 

 • w dniu 11.09.2023 r. w godz. od 08:00 do 15:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 8
 • w dniu 12.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 1
 • w dniu 13.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 5
 • w dniu 15.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 2

 

 

 

 

LXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 7.09.2023r tj.(czwartek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (LXXII/478/23)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (LXXII/479/23)
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr LXIII/422/23 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (LXXII/480/23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim
  (LXXII/481/23)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r (LXXII/482/23)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 

 • w dniu 28.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 3
 • w dniu 29.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 21
 • w dniu 30.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 8
 • w dniu 01.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 1
 • w dniu 01.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 5