Poszukujemy właściciela zabłąkanego psa, który błąka się w Nowym Narcie. Jest przyjaźnie nastawiony i szuka kontaktu z człowiekiem.

Tradycyjnie jak co roku w dniu 11 kwietnia 2024 r w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem , odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Turniej organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej oraz wsparciu Samorządów. W eliminacjach uczestniczyło 24 uczniów szkół podstawowych i średnich z gminy Jeżowe, młodzież musiała wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

13 kwietnia, obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej upamiętniający prawie 22 tysiące polskich obywateli – jeńców wojennych, więzionych w radzieckich obozach, zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku w ramach zaplanowanej bezwzględnej akcji eksterminacji polskich elit. Byli to m.in. oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, urzędnicy i uczeni, a także artyści.

W ubiegłym tygodniu miał miejsce odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”.

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie lewostronnej drogi dla pieszych usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Łączna długość odcinka drogi dla pieszych objętego budową wynosiła 514 m.b.